Misja i cele

 
 

Fundacja „Nowa Szkoła” powstała z pasji nauczania, z wieloletniego doświadczenia w inspirowaniu młodych ludzi a także z przekonania, że indywidualne podejście do ucznia jest drogowskazem w odkrywaniu świata.

Wizję aktywnej i otwartej na różnorodność edukacji realizujemy organizując projekty edukacyjne skierowane na otwartych na świat uczniów i dających szansę na spotkanie pasjonatów, inspirujących nauczycieli, charyzmatycznych wykładowców. Interdyscyplinarne charakter warsztatów, seminariów i projektów pozwoli młodym ludziom poszerzać wiedzę jednocześnie wspierając odkrywanie własnego potencjału i indywidualnej ścieżki rozwoju.  Poza naukową działalnością swoją uwagę kierujemy też na działania pro-społeczne promując postawę zdrowego funkcjonowania w otaczającym świecie, poszanowania środowiska i dążenia do równowagi.

Do współpracy zapraszamy inne organizacje, które wierzą w siłę dobrej edukacji oraz działają na rzecz szeroko rozumianego rozwoju dzieci i młodzieży. Wierzymy, że aktywnym działaniem i pasją możemy inspirować, wspierać zdolnych i wspólnie współtworzyć „Nową Szkołę”.

Krystyna i Aleksandra Majak
fundatorki