Kolejne spotkanie w ramach projektu”Nobliści pytają”

Kolejne spotkanie w ramach projektu”Nobliści pytają”

13 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu”Nobliści pytają”. Tym razem naszym gościem była Anna Prokop-Staszecka, Dyrektor Naczelny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Pani dr n. med. Anna Prokop-Staszecka jest lekarzem internistą, mikrobiologiem, serologiem, pulmonologiem. Przez wiele lat była wykładowcą akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką kilkunastu prac z zakresu medycyny, opublikowanych w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych. Od 2010 r. pełni funkcję Radnej Miasta Krakowa w klubie Przyjazny Kraków. Działa w komisjach – Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych, Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej, a także Ekologii i Ochrony Powietrza.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy ósmej oraz trzeciej gimnazjum Prywatnych Szkół im. Noblistów Polskich w Krakowie. Poruszone zostały między innymi kwestie aktualnego stanu jakości powietrza w Krakowie, konsekwencji jakie niosą za sobą zanieczyszczenia powietrza, tego w jaki sposób smog oddziałuje na zdrowie człowieka, na jego samopoczucie, funkcjonowanie. Uczniowie pytali również o to co możemy zrobić, by zminimalizować ryzyko wystąpienia np. różnego rodzaju chorób? Co oferuje Miasto Kraków w ramach walki ze smogiem, jakie działania są prowadzone w ramach profilaktyki? Czy nasz organizm jest w stanie uodpornić się na smog, na zanieczyszczenia powietrza?

Pani doktor cierpliwie i wyczerpująco udzielała odpowiedzi na liczne pytania naszych uczniów, którzy żywo byli zainteresowani tymi zagadnieniami.

Dziękujemy bardzo naszemu Gościowi oraz uczestnikom spotkania.

Projekt “Nobliści pytają” organizowany jest przez Fundację Nowa Szkoła we współpracy z Prywatną Szkołą Podstawową im. Noblistów Polskich w Krakowie.